Cursussen

 
Scholen (zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs), bedrijven en particulieren kunnen bij De Ontmoeting terecht voor cursussen. Te denken valt aan:

–          Speels filosoferen (voor het basisonderwijs)
–          Wat is vrijheid?
–          Ethiek: over goed en kwaad
–          Wat maakt een mens tot mens?
–          Anders:

 

o       Eigen thema’s
o       Boekbesprekingen